Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на „Лайт-Русе” ЕООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

light-ruse.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

• уведомяване на Клиента относно информацията в Акаунта му

• за комуникация

• за приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента

• за реклама и маркетинг

Физическото лице има право по всяко време да поиска от light-ruse.com:

• потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

• съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

• информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него;

• заличи, коригира или блокира негови лични данни

• уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявления по горепосочените точки се осъществяват с писмено заявление до light-ruse.com, отправено по електронен път и трябва да съдържа:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на компетентни държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “Cookies” /бисквитки/

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл, изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър.

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра. Обикновено се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Могат да се използват и за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.

Електронният магазин light-ruse.com използва “Cookies” /бисквитки/, при всяко посещаване.

• Информацията която записват бисквитките е: IP адрес, вид на използвания браузър, hostname, интернет доставчик, изходните страници и тези с препратки.

• В определени случаи се използва информация, предоставяна от Потребителя при предишни посещения.

• Събраната информация се използва от light-ruse.com за подобряване функционалността на сайта, анализиране поведението на Потребителя, маркетингови и рекламни цели.

• При желание Потребителя може да деактивира “Cookies” /бисквитки/ чрез настройките на своя браузър, но това може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Електронният магазин може да съдържа линкове и препратки към други сайтове. light-ruse.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.