ДОСТАВКА НА СТОКИ

За доставка на стоките, предлагани в електронния магазин, продавача използва услугите на куриерска фирма SPEEDY.

Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

Поръчки, направени в петък след 17:00ч., почивни дни или официални празници, се обработват през първия работен ден от новата седмица.

Служител на light-ruse.com ще се свърже с Клиента, за да се съгласуват всички детайли и специфики по текущата Поръчка.

Доставката на стока на стойност под 100лв. (с ДДС) е за сметка на Клиента и е с фиксирана стойност – 7.00лв.

Доставката на стока на стойност над 100лв. (с ДДС) е БЕЗПЛАТНА за Клиента и е за сметка на light-ruse.com.

light-ruse.com има право да откаже или анулира направена Поръчка в случаи на:

    • непълни или грешни данни, предоставени от Клиента

    • невъзможно изпълнение на Поръчка поради кратки срокове за доставка, желани от Клиента

    • невъзможност за изпълнение поради специфично изискване от страна на Клиента към текущата Поръчка

    • неетично отношение от страна на Клиента към наш служител.

Продавачът се задължава стоките, които се изпращат на Клиента, да са нови, неизползвани или неексплоатирани.

Поръчката се изпраща със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”, която гарантира, че всички щети, възникнали по време на транспорт и доставка на стоката до Клиента, ще бъдат 100% възстановени.

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез лицензирана куриерска фирма, с която има договорни отношения, по посочен от Клиента начин:

    • до точен домашен или служебен адрес, посочен от Купувача. В този случай куриера доставя и предава лично пратката до адреса на Клиента.

   • до офис на куриерска фирма, посочен от Купувача. В този случай Клиента отива до офиса на куриерската фирма, за да получи пратката.

   • “вземи от магазина” – опция за директно получаване от физическия магазин на Продавача. В този случай Клиента отива да вземе поръчаната стока от  „Лайт-Русе” ЕООД в гр. Русе, ул. „Николаевска” 49.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на всички съпътстващи ги документи. Ако в пратката липсва документ /фактура или стокова разписка, инструкции за експлоатация, поддръжка и монтаж ако такива са осигурени от производителя/, Клиента трябва да се свърже с Продавача на имейл office@light-ruse.com или тел 089 339 0011, за да му бъдат изпратени.

Клиентът не трябва да приема пратката преди:

   • внимателно и отговорно да провери всички стоки. Ако не може да присъства лично, то да упълномощи доверено лице, което да извърши приемането от негово име

    • да сравни стоката, която е поръчана, дали отговаря на стоката от пратката, която получава

    • да се увери, че стоката е здрава и годна за ползване

!!! Ако Клиентът открие каквито и да било щети по стоката след нейното приемане, а вече е положил подпис върху придружаващите пратката документи, удостоверяващ, че е приел стоката, автоматично губи правото си за претенция по “Застраховка чупливост”. Всички разходи по възстановяване на щетата ще са за сметка на Клиента.

!!! След приемане на стоката и вече положен подпис върху придружаващите пратката документи, удостоверяващ че е приел стоката, Клиентът няма право да предявява каквато и да е Рекламация, която е възникнала по време доставката на стоката. Всички евентуални разходи по ремонтирането на стоката ще са за сметка на Клиента.

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 Право на връщане на Поръчка, Клиента има по време на получаването й, като е необходимо спази следните условия:

    • да откаже пратката, като уведоми устно куриера за намеренията си и да подпише транспортните документи, придружаващи стоката на указаните за това места, посочени от куриера

    • да заплати разходите по транспорта за получаване и връщане на Поръчката, като задължително се включват ‘‘Застраховка чупливост” и опция “Преглед”

    • желателно е Клиента да уведоми за връщането на стоката light-ruse.com на телефон 089 339 0011.

Клиентът има право да върне вече закупена стока в 14-дневен срок след получаването й, като е необходимо да следва следните стъпки:

    • да уведоми light-ruse.com за това на имейл office@light-ruse.com или на телефон 089 339 0011, за да се уточнят детайлите по връщането й.

    • да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”

При неспазване на посочените условия light-ruse.com има правото да откаже приемането на върната от Клиента стока.

След приемане на върната стока, light-ruse.com се задължава в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни да възстанови на Клиента платената по Договора сума, като:

    • Плащанията, направени по банков път се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането

    • Плащанията, направени чрез наложен платеж се възстановяват чрез наложен платеж по куриер или по банкова сметка, посочена от Клиента.

СТОКИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

   • стоки, които са били разопаковани след доставката и не са окомплектовани и върнати в оригиналния им вид

   • стоки, които имат следи от монтажно-демонтажни дейности

   • стоки, които са прехвърлили законовите срокове за връщане на стоки от 14 календарни дни

   • стоки, които са били въвеждани в експлоатация