ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН light-ruse.com

1. ПРЕДМЕТ

1.1. С този документ ще Ви запознаем с общите условия за ползване на електронен магазин light-ruse.com, които уреждат правилата за ползване и търговските отношения между клиентите/потребителите и light-ruse.com.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Лайт-Русе“ ЕООД е собственик и администратор на електронен магазин light-ruse.com. Фирмата е със седалище и адрес на управление в Р България, гр. Русе, ул.”Николаевска” № 49, идентификационен номер по ДДС – BG205577417 , МОЛ – Злати Йончев.

3. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Клиент или Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин – като го разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.

3.2. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние чрез електронния магазин light-ruse.com.

3.3. Продавач – „Лайт-Русе“ ЕООД чрез електронния магазин light-ruse.com.

3.4. Акаунт или Профил – индивидуален виртуален профил на Клиента или Потребителя, състоящ се от имейл адрес и парола, след регистрация в light-ruse.com.

3.5. Поръчка – намерението на Клиента или Потребителя за закупуване на избрани стоки.

3.6. Промоция или Акция – предлагането чрез електронния магазин на определени стоки и/или услуги, които са в ограничени наличности и променени цени, за определен период от време.

3.7. Договор – това е сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача, който декларира приключването на Поръчка. Договорът гарантира покупката на поръчаните стоки чрез електронния магазин от страна на Клиента и изразява съгласие за доставянето и заплащането на поръчката, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на електронния магазин.

3.8. Бюлетин – форма за информиране за предлаганите от електронния магазин стоки, услуги или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.9. Банков превод – платежно действие осъществено по банков път от страна на Купувача или light-ruse.com, направено в резултат на сключване или отказ от сключване на договор за покупко-продажба чрез електронния магазин.

3.10. Наложен платеж – платежно действие осъществено чрез лицензирана куриерска фирма от страна на Купувача или light-ruse.com в резултат на сключване или отказ от сключване на договор за покупко-продажба чрез електронния магазин.

3.11. Спецификации и технически характеристики – всички индивидуални характеристики на стоките предлагани от light-ruse.com, както са посочени в описанието им.

3.12. Въпроси и отговори – форма на диалог (писмена или устна) между Клиента и light-ruse.com.

3.13. Стоки или Продукти – артикулите предлагани от light-ruse.com.

4. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1. Общите условия на light-ruse.com са задължителни за всички Клиенти на електронния магазин.

4.2. Когато използвате електронния магазин означава, че Вие сте се запознали с Общите условия за използване на електронния магазин и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от light-ruse.com по всяко време чрез актуализирането им, като промените влизат в сила веднага и стават задължителни за спазване от всички Клиенти.

4.4. При промяна на общите условия light-ruse.com ще информира за това своите Клиенти, чрез публикуване им в електронния магазин в раздел Общи условия. Клиентите имат задължение да правят справка за евентуални промени на общите условия на Електронния магазин при всяко негово ползване.

4.5. „Лайт-Русе“ ЕООД, като собственик и администратор на електронен магазин light-ruse.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в електронния магазин. Въпреки това са възможни технически грешки или пропуски. Изображенията на продуктите в електронния магазин имат илюстративен и насочващ характер и доставените продукти могат да имат известни разлики от изображенията.

4.6. Характеристиките или цените на продуктите, описани в електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини или промяна от производителите е възможно в тях да се съдържат грешки, за които light-ruse.com предварително се извинява на своите Клиенти.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция или акция се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин.

4.8. В електронния магазин е възможно да има информация на чужд език, когато е невъзможен еднозначен превод на български език или името или модела на продукта е на език, различен от български.

5. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Поръчка в електронния магазин може да бъде осъществена от всеки Клиент, навършил 18 години.

5.2. light-ruse.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би навредило на light-ruse.com по какъвто и да е начин. Клиента може да се свърже с light-ruse.com, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на посочените по-горе мерки. light-ruse.com не носи отговорност за каквито и да е щети, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3. Комуникация между Клиента и light-ruse.com може да се осъществи чрез директна връзка по телефон, имейл или чат формата в електронния магазин.

5.4. Всички цени на стоките в електронния магазин са крайни, обявени в лева с включено ДДС.

5.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, light-ruse.com не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с плащания са единствено за сметка на Купувача.

6. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

6.1. Всеки регистриран или нерегистриран Потребител, навършил 18 години, който е приел “Общи Условия” може да направи Поръчка в light-ruse.com.

6.2. Всяка избрана стока и добавена в “Количка” може да бъде поръчана. Добавянето на продукти в “Количка” не води автоматично до изпращането им, а само ги запазва. Необходимо е натискане на бутон “Поръчване”. Съществуват случаи, когато избраната стока не може да бъде поръчана ако производителя не е уведомил в срок light-ruse.com, че спира или заменя производството на даден модел продукт, а същият все още се предлага на страниците на електронния магазин. Продуктите, предлагани от light-ruse.com се обновяват и сменят много динамично. Нужно е известно технологично време, за да актуализира текущата информация. В такъв момент е възможно на страниците на електронния магазин да съществуват продукти, които вече не са актуални и не е възможно да бъдат поръчани.

6.3. За всяка направена Поръчка от страна на Клиента системата на light-ruse.com ще изпрати уведомление на e-mail адреса, посочен от Клиента, което няма смисъла на потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

6.4. С извършването на Поръчка, Клиентът разрешава на light-ruse.com да се свърже с него.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

7.1. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

7.2. Поръчки, направени в петък след 17:00ч., почивни дни или официални празници, се обработват през първия работен ден от новата седмица.

7.3. Служител на light-ruse.com ще се свърже с Клиента, за да се съгласуват всички детайли и специфики по текущата Поръчка.

7.4. light-ruse.com има право да откаже или анулира направена Поръчка в случаи на:

• непълни или грешни данни, предоставени от Клиента

• невъзможно изпълнение на Поръчка поради кратки срокове за доставка, желани от Клиента

• невъзможност за изпълнение поради специфично изискване от страна на Клиента към текущата Поръчка

• неетично отношение от страна на Клиента към наш служител.

8. АДМИНИСТРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

8.1. Всички цени на стоките в електронния магазин са крайни, обявени в лева с включено ДДС

8.2. Сумата и начинът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

8.3. Клиентът е длъжен да предостави вярно цялата необходима информация за издаването на стоковата разписка или фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

8.4. Продавачът ще издаде на Клиента стокова разписка или фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

8.5. Клиентът има задължението да актуализира данните в акаунта си и да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е вярна и пълна.

9. СТОКИ ПО ПОРЪЧКА, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1. Клиентът няма право да откаже стока от сключен Договор в случаи, когато поръчаната стока не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него. Приемането и изпълнението на такава поръчка изисква предварително съгласие от Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран или изпълнен. Договорът се счита за стартиран след получен превод на авансово плащане на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане.

Важно!!!

Изображенията на продуктите в електронния магазин са предоставени директно от фирмите производители или направени от наши служители при непредоставени такива и имат илюстративен и насочващ характер. Съществува вероятност стоката, която Клиента си представя и очаква, да изглежда различно след поставянето й в реална среда. Клиентът трябва да има предвид, че цветовете на изображенията се приближават максимално до реалните цветове на стоките, но не винаги съвпадат на 100%. Възможно е също така и изкривяване на цветопредаването поради персоналните настройки на Клиентските монитори или дисплеи.

10. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Продавачът се задължава стоките, които се изпращат на Клиента, да са нови, неизползвани или неексплоатирани.

10.2. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез лицензирана куриерска фирма по посочен от Клиента начин:

• до точен домашен или служебен адрес, посочен от Купувача. В този случай куриерът доставя и предава лично пратката до адреса на Клиента.

• до офис на куриерска фирма, посочен от Купувача. В този случай Клиентът отива до офиса на куриерската фирма, за да получи пратката.

• “вземи от магазина” опция за директно получаване от физическия магазин на Продавача. В този случай Клиентът отива да вземе поръчаната стока от „Лайт-Русе” ЕООД в гр. Русе, ул. „Николаевска” 49.

10.3. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на всички съпътстващи ги документи. Ако в пратката липсва документ /фактура или стокова разписка, инструкции за експлоатация, поддръжка и монтаж ако такива са осигурени от производителя/, Клиента трябва да се свърже с Продавача на имейл office@light-ruse.com или тел 089 339 0011, за да му бъдат изпратени.

10.4. Доставката на стока на стойност под 100лв. (с ДДС) е за сметка на Клиента и е с фиксирана стойност – 7.00лв.

10.5. Доставката на стока на стойност над 100лв. (с ДДС) е БЕЗПЛАТНА за Клиента и е за сметка на light-ruse.com.

10.6. Поръчката се изпраща със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”, която гарантира, че всички щети, възникнали по време на транспорт и доставка на стоката до Клиента, ще бъдат 100% възстановени.

10.7. Клиентът не трябва да приема пратката преди:

• внимателно и отговорно да провери всички стоки. Ако не може да присъства лично, то да упълномощи доверено лице, което да извърши приемането от негово име

• да сравни стоката, която е поръчана, дали отговаря на стоката от пратката, която получава

• да се увери, че стоката е здрава и годна за ползване

!!! Ако Клиентът открие каквито и да било щети по стоката след нейното приемане, а вече е положил подпис върху придружаващите пратката документи, удостоверяващ, че е приел стоката, автоматично губи правото си за претенция по “Застраховка чупливост”. Всички разходи по възстановяване на щетата ще са за сметка на Клиента.

!!! След приемане на стоката и вече положен подпис върху придружаващите пратката документи, удостоверяващ че е приел стоката, Клиентът няма право да предявява каквато и да е Рекламация, която е възникнала по време доставката на стоката. Всички евентуални разходи по ремонтирането на стоката ще са за сметка на Клиента.

11. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

11.1. Право на връщане на Поръчка, Клиента има по време на получаването й, като е необходимо спази следните условия:

• да откаже пратката, като уведоми устно куриера за намеренията си и да подпише транспортните документи, придружаващи стоката на указаните за това места, посочени от куриера

• да заплати разходите по транспорта за получаване и връщане на Поръчката, като задължително се включват ‘‘Застраховка чупливост” и опция “Преглед”

• желателно е Клиента да уведоми за връщането на стоката light-ruse.com на телефон 089 339 0011.

11.2. Клиентът има право да върне вече закупена стока в 14-дневен срок след получаването й, като е необходимо да следва следните стъпки:

• да уведоми light-ruse.com за това на имейл office@light-ruse.com или на телефон 089 339 0011, за да се уточнят детайлите по връщането й.

• да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”

При неспазване на посочените условия light-ruse.com има правото да откаже приемането на върната от Клиента стока.

11.3. След приемане на върната стока, light-ruse.com се задължава в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни да възстанови на Клиента платената по Договора сума, като:

• Плащанията, направени по банков път се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж се възстановяват чрез наложен платеж по куриер или по банкова сметка, посочена от Клиента.

12. СТОКИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

• стоки, които са били разопаковани след доставката и не са окомплектовани и върнати в оригиналния им вид • стоки, които имат следи от монтажно-демонтажни дейности

• стоки, които са прехвърлили законовите срокове за връщане на стоки от 14 календарни дни

• стоки, които са били въвеждани в експлоатация

13. ГАРАНЦИИ

13.1. Всички стоки, предлагани от Продавача, имат Гаранция. Гаранционният срок на всеки продукт е посочен в техническите му характеристики. Изключение правят някои категории стоки, които поради спецификата си не могат да имат гаранция.

13.2. Поправката или ремонтът на продукт извън гаранционния срок се заплаща от Купувача.

13.3. При възникнала рекламация в законовия гаранционен период, Клиента трябва да се свърже или с фирмата вносител на съответната стока, или с light-ruse.com, за да получи информация за възможните варианти за решаване на проблема.

14. ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИИ

• При неспазване инструкциите за монтаж.

• При неспазване инструкциите за поддръжка.

• При неправилна експлоатация.

• При опит на клиента сам да отстрани възникнали неизправности.

• При щети, възникнали по време на транспортиране на стоката до сервиза.

15. ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ

• При наличие на спор между Клиента и light-ruse.com, страните по спора гарантират, че ще положат всички усилия за разрешаването му чрез диалог и взаимни компромиси.

• При наличие на затруднение или проблем при ползване на електронния магазин, моля, свържете се с нас на имейл office@light-ruse.com.

• При непрофесионално или недобросъвестно отношение от страна на консултант или служител на light-ruse.com, Клиентa има право да подаде сигнал или оплакване директно до Управителя на „Лайт-Русе” ЕООД на имейл office@light-ruse.com.

• При нерешен спор между Клиента и light-ruse.com може да подадете сигнал като използвате електронна форма за подаване на жалба-сигнал към Държавната Комисия за Защита на Потребителя, да се свържете с гореща линия на потребителя на телефон: 070011122 или да използвате Европейската онлайн платформа за решаване на спорове.

16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на „Лайт-Русе” ЕООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

16.1. light-ruse.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

• уведомяване на Клиента относно информацията в Акаунта му

• за комуникация

• за приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента

• за реклама и маркетинг

16.2. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите Общи условия, че са му гарантирани пълните права предвидени от Българското законодателство.

16.3. Физическото лице има право по всяко време да поиска от light-ruse.com:

• потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

• съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

• информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него;

• заличи, коригира или блокира негови лични данни

• уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявления по горепосочените точки се осъществяват с писмено заявление до light-ruse.com, отправено по електронен път и трябва да съдържа:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

16.4. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на компетентни държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

17. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “Cookies” /бисквитки/

17.1. Електронният магазин light-ruse.com използва “Cookies” /бисквитки/, при всяко посещаване.

• Информацията която записват бисквитките е: IP адрес, вид на използвания браузър, hostname, интернет доставчик, изходните страници и тези с препратки.

• В определени случаи се използва информация, предоставяна от Потребителя при предишни посещения.

• Събраната информация се използва от light-ruse.com за подобряване функционалността на сайта, анализиране поведението на Потребителя, маркетингови и рекламни цели.

• При желание Потребителя може да деактивира “Cookies” /бисквитки/ чрез настройките на своя браузър, но това може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

18. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

18.1. Електронният магазин може да съдържа линкове и препратки към други сайтове. „Лайт-Русе“ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

19. РЕКЛАМА

19.1. В момента, в който Клиента си създаде акаунт в light-ruse.com, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

19.2. Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиента може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или като се свърже с light-ruse.com чрез имейл office@light-ruse.com.

20. ОБЩИ

20.1. Към всички неуредени от тези Общи Условия ситуации или въпроси се прилагат разпоредбите на съществуващите български закони.